Szybkie pożyczki na dowód przez internet

W jednym z poprzednich porównań, dotyczących faktycznego obciążenia Polaków, pojawił się zaskakujący wniosek. Z jednej strony Polacy biorą mniej, a średnia ilość kredytów, zaciągniętych przez nadmiernie zadłużonych, jest coraz mniejsza, a z drugiej Polacy, nawet ci, którzy posiadają pożyczki hipoteczne i inne zobowiązania bankowe, coraz entuzjastyczniej wybierają błyskawiczne kredyty.
Tedy pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach przez internet są raz za razem popularniejsze?
pani i kalkulator
Decydującą wartością błyskawicznych wierzytelności jest niedługi termin potrzebny na dokładne zbadanie wniosku i na przyznanie pożyczki. W odróżnieniu od banków, instytucje pożyczkowe użyczają wierzytelności w ciągu kilku minut, a od użyczenia zobowiązania do jej uruchomienia upływa zazwyczaj nie więcej aniżeli 24 godziny. Dodatkowym plusem takiego kredytu jest ułatwiona procedura kredytowa. W bankach wszelki klient, wnioskujący o zadłużenie czy pożyczkę, musi dać zobaczyć zaświadczenie o zaangażowaniu z podaniem wielkości zdobywanych dochodów. W przypadku spółek pożyczkowych takie zaświadczenia nie są na ogół wymagane, zatem chlebodawca nie będzie posiadał wiedzy o tym, że jego zatrudniony jest na etapie zaciągania pożyczki gotówkowej.

Kolejne uproszczenie jest połączone ze sposobem starania się o taki kredyt. W przypadku zobowiązania na dokument osobisty wszystkie formalności realizowane są przez internet. Wniosek jest złożony przez internet, a jedynym dowodem, który trzeba dodatkowo przedstawić, jest np. skan dowodu tożsamości, przy czym dla wielu firm pożyczkowych dostatecznym świadectwem tożsamości jest numer dowodu. Bezsprzecznie mogą się także pojawić dodatkowe punkty w procedurze, np. konieczność przesłania na rachunek rozliczeniowy firmy pożyczkowej niedużej sumki, rzędu 1 zł, by w ten sposób również uwierzytelnić osobę kredytobiorcy. Ta suma jest oddawana na rachunek rozliczeniowy kredytobiorcy wraz z wierzytelnością.