W jednym z poprzednich porównań, dotyczących faktycznego obciążenia Polaków, pojawił się zaskakujący wniosek. Z jednej strony Polacy biorą mniej, a średnia ilość kredytów, zaciągniętych przez nadmiernie zadłużonych, jest coraz mniejsza, a z drugiej Polacy, nawet ci, którzy